Sol·licitud d'admissió

Printer-friendly versionPDF version

Abans d'emplenar res, llegiu-vos la filosofia i funcionament de Catalonian Airlines per assegurar-vos que ho compartiu i compliu els requisits. En cas afirmatiu, seguiu endavant emplenant el formulari d'admissió.

 

Atès que som una associació sense afany de lucre, la Generalitat de Catalunya ens exigeix disposar d'un seguit de dades personals que estan custodiades seguint els requisits de l'Agencia Española de Protección de Datos.

Cognoms
Nom
Data de naixement(dd/mm/aaaa)
NIF o Passaport
Domicili
Còdi Postal
Localitat
Pais
Telèfon
ID Vatsim
e-Mail

(L'adreça de correu electrònic ha de ser la mateixa amb la que estàs registrat a VATSIM)

   
He llegit, entenc i accepto les condicions i proves d´accés.

Les dades enviades seran tractades amb la màxima confidencialitat i segons el principis de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Únicament seran tractades per a donar resposta i seguiment a la seva sol·licitut així com per a publicar els resultats de la mateixa en la plana web de l'Associació, entenent-se que amb l'enviament de les dades autoritza expressament aquest tractament. En tot moment té dret a accedir, rectificar i cancelar les seves dades, dirigint-se per correu electrònic a l'adreça electrònica membres@catalonian-airlines.cat

Powered by Drupal - Modified by Danger4k