1. Antecedents i Filosofia

Printer-friendly versionPDF version
ANTECEDENTS
Catalonian Airlines neix amb la voluntat de recrear virtualment l’existència d’una línia aèria que cobreixi l’àmbit territorial dels Països Catalans -en l’accepció cultural i lingüística del mot- i altres llocs del planeta on es consideri que la cultura o la llengua catalana poden tenir-hi algun vincle. En aquest sentit, partim del concepte de Països Catalans d’abans del Tractat del Pirineus (1659) quan la Corona Catalano-Aragonesa incloïa Catalunya (al nord i al sud dels Pirineus), Aragó, el País Valencià, Les Illes Balears i l’Alguer, com a territoris principals.
L'escut de Catalunya (any 1150)
 
FILOSOFIA

Les Línies Aèries virtuals dels Països Catalans (Catalonian Airlines - CAT) és una línia aèria virtual (LAV) que desenvolupa les seves activitats: 1) De forma exclusiva utilitzant internet; 2) En la xarxa VATSIM; i 3) Per a usuaris del simulador Microsoft Flight Simulator 2004 (d’ara endavant FS2004) i de Prepar3D de Lockheed Martin (d’ara endavant P3D).

 
Mapa dels territoris de la Corona Catalano-Aragonesa al S. XIV
 
La llengua de comunicació interna de les Línies Aèries dels Països Catalans és el català i en ella es redactaran tots els documents que per raó de la seva existència es generin.
 
El web principal de Catalonian Airlines, que VATSIM exigeix a les seves línies aèries virtuals associades, serà en català i hi haurà una versió reduïda en anglès.
 
La companyia disposa d’una llista de correu electrònic d’adscripció obligatòria i exclusiva pels pilots aspirants i numeraris, atès que és el medi principal de comunicació i informació, i el català és la llengua que haurà d’utilitzar-se en els missatges. Com a llengua alternativa en aquesta llista de correu, hom podrà utilitzar l’anglès atès que és la llengua oficial de VATSIM.
Els Països Catalans en l'actualitat (hi manca l'Alguer de l'illa de Sardenya)
 
Tothom que esdevingui pilot aspirant o membre de ple dret (pilot numerari) de l’aerolínia acceptarà totes les condicions vigents en aquest reglament en el moment de la seva incorporació i posteriorment i, com a mínim, haurà d’ésser capaç d’entendre la llengua catalana i expressar-se en català o anglès.
 
Els membres de les Línies Aèries virtuals dels Països Catalans hauran de complir les normatives de VATSIM, les reglamentacions geogràfiques aplicables en l’entorn d’actuació de l’aerolínia i les de la pròpia companyia, altrament en seran expulsats. Quan hi hagi limitacions o restriccions particulars pels pilots (flota, rutes, escales, etc.) s’esmentaran en l’apartat corresponent d’aquest document i, si s’escau, del web. En qualsevol cas, Catalonian Airlines es reserva el dret d’admissió en qualsevol moment de tot aquell pilot aspirant o numerari, que no compleixi aquest reglament o altres reglamentacions d’aplicació a VATSIM.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k