Problema "Tampered Log" en FSAcars

Printer-friendly versionPDF version
El problema del "Tampered Log" sol passar si un cop posat en marxa FSAcars i iniciat el registre de vol (Start Log) s'intenta modificar el Pla de Vol o FSAcars registra un "Crash" o bé perque MSFS ha fet llufa. Això bloqueja el fitxer que grava totes les dades de vol i en conseqüència els següent vols.

SOLUCIÓ: Eliminar el fitxer acabat en .DAT (CAT0xx.DAT, segons el vostre indicatiu) del directori on tingueu instal·lat FSAcars (amb la conseqüent pèrdua de dades d'aquest vol concret). Assegureu però abans d'eliminar el fitxer que FSACARS NO ESTIGUI en funcionament !!!

Powered by Drupal - Modified by Danger4k