3. Equip de direcció

Printer-friendly versionPDF version
President - Lluís del Cerro
presidencia@catalonian-airlines.cat
Representació exterior de l'aerolínia i direcció executiva.
Secretari - Marc Gallardosecretari@catalonian-airlines.cat
Gestor de l'aerolínia i custodi de la documentació.
Tresorer - Pablo Carbonelltresoreria@catalonian-airlines.cat
Gestió dels comptes.
Responsable de Formació - Jordi Cabotformacio@catalonian-airlines.cat
Entrenament i avaluació dels pilots.
Departament de Sistemes d'Informació

webmaster@catalonian-airlines.cat
Gestió informàtica i web.

Departament d'Operacionsoperacions@catalonian-airlines.cat
Operacions, activitats de grup i professionalització de l'aerolínia.
Departament d'Esdevenimentsesdeveniments@catalonian-airlines.cat
Activitats de grup de l’aerolínia.
Departament de Membres
membres@catalonian-airlines.cat
Gestió de membres i de la llista de correu.
L’equip de direcció regeix, administra i representa l'aerolínia, i la componen un mínim de tres persones.

La creació i constitució de qualsevol nova comissió o grup de treball (departament) la pot plantejar l’equip de direcció o bé els membres de l’aerolínia que vulguin formar-los. L’equip de direcció escoltarà la proposta i l’acceptarà o rebutjarà, amb la possibilitat de fer-ne esmenes.

Qualsevol membre que vulgui postular-se per a exercir alguna tasca en l’equip de direcció de l’aerolínia haurà de tenir una antiguitat mínima d’un any com a pilot numerari.

Per posar-vos en contacte amb l’equip de direcció de Catalonian Airlines escriviu a info@catalonian-airlines.cat

Powered by Drupal - Modified by Danger4k