4.4. Deures dels membres

Printer-friendly versionPDF version
  1. Tenir una adreça de correu electrònic que compleixi els requisits exigits per VATSIM i que aquesta sigui funcional.
  2. Estar donat d'alta i en situació de total operativitat en la llista de correu dels pilots de Catalonian Airlines.
  3. Realitzar un mínim de deu hores de vol per semestre amb un mínim de tres cicles (tres enlairaments i els corresponents aterratges).
  4. En cas de disposar de l'habilitació per vols internacionals, almenys un dels vols del punt anterior ha d'haver estat una de les rutes que requereixen que el pilot disposi d'aquesta habilitació.
  5. Comprometre’s amb les finalitats de l'aerolínia i participar activament per assolir-les.
  6. Complir la resta d’obligacions que resultin del reglament de règim intern.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k