4.5. Situació d'excedència

Printer-friendly versionPDF version

En cas que un pilot numerari no pogués complir amb el mínim d’hores exigides pels requisits d’admissió i pertinença, aquest pilot podrà demanar el pas a la situació de primera excedència per un període de sis mesos a comptar des de la data de la concessió i prorrogable sis mesos més en una segona excedència. La situació d’excedència no podrà excedir en cap cas el període d’un any seguit.

Mitjançant una petició formal a la bústia del Departament de Membres indicant en l’assumpte sol·licitud de pas a situació d’excedència, el pilot farà la sol·licitud del primer o segon període d’excedència, segons sigui el cas, i sempre abans de la data de venciment de qualsevol termini.

En cas que el període d’excedència superi els sis mesos però no arribi a l’any (segona excedència), per tornar a la situació d’actiu caldrà la realització d’un vol sota la supervisió del responsable de formació.

Un pilot que hagi gaudit d’una excedència i que hagi tornat a la situació d’actiu, haurà d’haver volat les hores i els tipus de vol corresponents al seu nivell i habilitació (és a dir, cap alerta a la llista de pilots del web) abans de demanar-ne una altra novament (primera excedència).

En cas que se superi el període d’excedència d’un any, el pilot en aquesta situació serà automàticament donat de baixa de l’aerolínia a tots els efectes.

Els pilots en situació d’excedència constaran amb aquest epígraf a la llista de pilots del web de l’aerolínia.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k