Operacions Especials

Printer-friendly versionPDF versionDocumento sin título
DESCRIPCIÓ:
Són operacions singulars a proposta de qualsevol pilot o pilots que, necessàriament, han de tenir el nivell i l’habilitació que calgui per volar-les.
Aquests esdeveniments tindran una bonificació del 50% (Ponderació = 1,5) sempre i quan es completi la totalitat de l’operació.
REQUISITS:
  • Habitualment constaran de més d’una etapa, tot i que excepcionalment es podran aprovar operacions especials basades en una sola etapa.
  • La justificació (objectiu) de l’esdeveniment ha d’incloure, com a mínim, un motiu de publicitat per a la LAV i CAT podrà fer us de l’esdeveniment com a part de la seva activitat de difusió pública.
TIPUS:
  • Reptes personals: Són operacions especials que exigiran la constància del pilot per a la seva realització
  • Esdeveniments històrics: Són Operacions especials endegades per commemorar qualsevol esdeveniment històric relacionat amb els Països Catalans, ja sigui de caire aeronàutic o no.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k