Operacions Fly-In

Printer-friendly versionPDF version
DESCRIPCIÓ

Són esdeveniments col·lectius organitzats per qualsevol vACC o LAVs de VATSIM.

El temps esmerçat en els vols realitzats en aquesta mena d'activitats tindran una bonificació afegida de l'1,25.

La participació d'un determinat pilot està supeditada a les limitacions particulars en funció del seu nivell i habilitació. Per exemple, un pilot amb nivell de Segon Oficial d'Hèlix adscrit al FIR de Barcelona, només podrà volar un esdeveniment d’aquesta mena si l'activitat es realitza dintre d'aquest FIR.

PROCEDIMENT A SEGUIR
  • Una operació alternativa d'aquest tipus només serà computable en l’expedient del pilot si aquesta ha estat prèviament anunciada com autoritzada a la llista de correu CAT-Pilots o al web de l’aerolínia.
  • Com en qualsevol operació regular o alternativa de la companyia, en els REMARKS del pla de vol tramés haurà de constar VOICE CATALONIAN.
TRAMESA DE PIREPs
  • En les OBSERVACIONS del FSAcars d'una operació alternativa d'aquesta mena, es farà constar el nom del Fly-In (per exemple: BARCELONA OVERLOAD).
  • El codi del PIREP és CT1001.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k