Reptes Personals

Printer-friendly versionPDF version

DESCRIPCIÓ:
Són operacions especials que exigiran la constància del pilot per a completar-les. La seva creació correspon exclusivament a iniciativa d'un o més pilots que hauran de tenir el nivell i l'habilitació necessaris per volar-les.

OPERACIONS ACTIVES

OPERACIONS PASSADES O PREVISTES

  • IFR Clàssic: Un vol a l'antiga, per posar a prova les nostres habilitats. Aquesta és una operació que fem al menys un cop a l'any.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k