Transport dels avions Boeing des del Boeing Field (Washington, EUA)

Printer-friendly versionPDF version
Boeing 737-800, 747-400, 757-200, 757-200 Freighter, 757-300 i B767-300
Douglas DC8-50 en les versions de passatgers i de càrrega
McDonnell Douglas MD11 en les versions de passatgers i de càrrega
Consulteu l'estat de realització d'aquesta operació alternativa a la plana del desenvolupament del transport dels Boeing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Línies Aèries virtuals dels Països Catalans (Catalonian Airlines-CAT) disposen de quatre nous avions a la seva flota de la casa Boeing: el B737-800, el B747-400, el B757 amb les variants -200 (passatge i càrrega) i -300 i el B767-300, que han estat anomenats Ausiàs March, Elisenda de Montcada, Jaume I, Guarà, Maria Capdevila i d'Oriola, i Constança de Sicília, respectivament. També, després de l'absorció per Boeing d'altres fabricants, disposem del DC-85 en versió de passatgers i de càrrega (anomenats Ramon Llull i Escarràs, respectivament) i de l'MD-11, també en les versions de passatge i càrrega, i anomenats Duc i Bou, respectivament.

Aquests avions han estat fabricats a la factoria de Boeing a Renton, estat de Washington als EUA, i ara és el moment de portar-los a casa. Els pilots de CAT hauran de fer el transport des del Boeing Field (KBFI) fins a Barcelona (LEBL), com a aeroport base de la companyia, des d'on cadascu podrà portar-lo allà on vulgui per complir amb les rutes regulars i alternatives.

Volem agrair públicament a en Pablo Carbonell (CAT026) i a en Jordi Palacio (CAT016) la feina feta per trobar les rutes més reals i per incorporar-les a la base de dades de VRoute a disposició de tota la comunitat de VATSIM.

REQUISITS per volar aquesta Operació Alternativa:

 • Nivell mínim de Primer Oficial de Reactor (R-PO).
 • Habilitació internacional.

LIMITACIONS DELS AVIONS:

Atès que són avions només amb dos motors, el B738 i el B757 tenen limitacions ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) i només poden volar les rutes 1, 2 i 3.

El B767 tot i tenir dos motors, ja ha superat les limitacions ETOPS ja ha passat un any d'operacions sense incidències en els motors i pot volar totes les rutes. El B747, atès que té quatre motors, òbviament no té cap limitació ETOPS i també pot volar totes les rutes.

El DC8-50, tot i tenir quatre motors té limitacions pel que fa a les distàncies i només pot volar les rutes 1, 2 i 3.

L'MD11 no té limitacions ETOPS i pot volar totes les rutes.

RUTES:

La companyia ha estudiat les possibles rutes i considera que n'hi ha tres susceptibles d'utilitzar-se per tots els avions (KBFI pot substituir-se per KSEA):
 • Ruta 1:
  • Etapa 1: KBFI (Boeing Field) - KEWR (Newark): 2.111 mn / CT1020
  • Etapa 2: KEWR (Newark) - LPAZ (Santa Maria dos Açores): 2.421 mn / CT1021
  • Etapa 3: LPAZ (Santa Maria dos Açores) - LEBL (Barcelona): 1.322 mn / CT1022
 • Ruta 2:
  • Etapa 1: KBFI (Boeing Field) - KEWR (Newark): 2.111 mn / CT1023
  • Etapa 2: KEWR (Newark) - CYYT (Saint John's): 1.011 mn / CT1024
  • Etapa 3: CYYT (Saint John's) - BIKF (Keflavik): 1.423 mn / CT1025
  • Etapa 4: BIKF (Keflavik) - LEBL (Barcelona): 1.839 mn / CT1026
 • Ruta 3:
  • Etapa 1: KBFI (Boeing Field) - KORD (Chicago O'Hare): 1.499 mn / CT1027
  • Etapa 2: KORD (Chicago O'Hare) - CYUL (Montreal): 675 mn / CT1028
  • Etapa 3: CYUL (Montreal) - BIKF (Keflavik): 2.107 mn / CT1029
  • Etapa 4: BIKF (Keflavik) - EGLL (Heathrow): 1.269 mn / CT1030
  • Etapa 5: EGLL (Heathrow) - LEBL (Barcelona): 627 mn / CT1031

Ateses les característiques del B747, B763 i MD11, aquests poden fer el vol directe desde KBFI (o KSEA) fins LEBL en una sola etapa.

 • Ruta 4:
  • Etapa 1: KBFI (Boeing Field) - LEBL (Barcelona): 4.797 mn / CT1032

Totes les etapes estan disponibles a VRoute.

Les cartes reals estan disponibles a la xarxa. Suggerim utilitzar el Chart Central del VATSIM Pilot Resource Center per a les dels EUA i EUROCONTROL per a les dels països Europeus. Tanmateix, a NAVIGRAPH hi ha pràcticament totes les cartes d'aeroports i de ruta reals de tot el món però és de pagament.

Les cartes de vents en alçada poden obtenir-se del Aviation Weather Center del NOAA o al Pilot Friend.

TERMINI I INSCRIPCIÓ:

 • Tot aquell pilot que vulgui volar aquesta Operació Alternativa cal que prèviament faci la sol·licitud al departament d'operacions.
 • El correu tramés ha de tenir:
  • En l'assumpte posar BOEING TRANSPORT + INDICATIU DEL PILOT
  • En el cos del missatge:
   • a) Model d'avió triat (B738, B744, B752, B75F, B753 o B763).
   • b) Ruta triada.
 • Un cop el departament d'operacions autoritzi el pilot a realitzar l'activitat, se li comunicarà per email i es farà l'anotació corresponent a la pàgina Desenvolupament del transport dels Boeing del web de CAT.
 • El termini de realització de l'activitat és de 6 mesos a comptar des que el departament d'operacions comunica al pilot l'autorització per fer-la.
 • Aquesta Operació Alternativa no té termini de finalització fixat. Per tant, mentre estigui publicada al web podrà fer-se per qualsevol pilot que compleixi els Requisits esmentats més amunt i ho sol·liciti al Departament d'Operacions.

CONDICIONS:

 • Podrà escollir-se una de les rutes de l'apartat anterior, però un cop començada, caldrà seguir les etapes d'aquesta per tal de sumar punts. Per tant, no s'accepta alternar etapes de diferents rutes.
 • Només s'obtindran punts si es fan totes les etapes d'una determinada ruta.
 • L'avió anirà sempre sense passatge. Pot portar-se càrrega (peces de recanvi, etc.) però aquesta es mantindrà sempre igual en totes les etapes de la ruta triada. És a dir, si la primera etapa es vola amb 10.000 lliures de càrrega, les etapes següents hauran de volar-se també amb la mateixa quantitat de càrrega.
 • ATENCIÓ: En rutes que impliquin més d'una etapa, i per tal de mantenir la condició que totes les etapes es facin amb la mateixa càrrega, cal preveure el combustible necessari per volar l'etapa més llarga i no carregar excessivament l'avió.
 • El pilot que voli el Transport Boeing podrà ajustar l’hora del seu simulador a discreció sempre i quan mantingui la data, el mes i l’any reals.
 • Com sempre, cal seguir la normativa de CAT i trametre el pla de vol a través de l'Oficina de plans de vol de VATSIM.
 • En els REMARKS del pla de vol cal indicar-hi "BOEING TRANSPORT". És a dir, cal posar exactament BOEING TRANSPORT.
 • Un pilot pot fer tantes operacions de transport com vulgui, però abans de començar-ne una de nova haurà d'haver acabat l'anterior, haver tramès el corresponent PIREP i obtenir l'autorització del Departament d'Operacions.

DADES A RECOLLIR I TRAMESA DEL PIREP:

 • Els PIREPs automatitzats es trametran cada cop que s'acabi una etapa, però no es comptabilitzaran fins que es completi la totalitat de la ruta.
 • El pilot pot consultar, un cop acabada una etapa i tramesa amb FSAcars, a la plana de Desenvolupament del transport dels Boeing del web de CAT http://www.catalonian-airlines.cat/desenv_boeing2?id_pilot=0xx (substituint les "xx" pel seu codi de pilot). 
 • Un cop finalitzada la totalitat de la ruta i arribat a destí, caldrà comunicar per email al departament d'operacions la finalització de l'operació per tal que es comprovin manualment els PIREPs de les etapes i es comptabilitzin les hores volades.
 • Cada etapa té un codi CT específic. Veure l'apartat RUTES més amunt en aquesta plana.
 • En els COMENTARIS del PIREP de FSAcars caldrà incloure literalment: C BOEING TRANSPORT
ESPEREM VOLUNTARIS !!
Per qualsevol dubte o consulta, poseu-vos en contacte amb el responsable d'operacions

Powered by Drupal - Modified by Danger4k