Operacions de Controller Position Test (CPT)

Printer-friendly versionPDF version
DESCRIPCIÓ
 • És una activitat en la que un controlador de VATSIM passa una prova pràctica de les seves habilitats per ascendir de nivell.
 • El pilot que voli una d'aquestes operacions obtindrà una una bonificació afegida d’1,50.
REQUISITS
 • Cal ser pilot del VATEUD EXAM FLIGHT GROUP.
 • Disposar de l'habilitació internacional.
 • Les pròpies del nivell o l'escala del pilot. És a dir, s'aplicaran les mateixes restriccions que en vols regulars.
PROCEDIMENT A SEGUIR
 • Per volar aquesta mena d'operacions alternatives no cal aprovació prèvia del departament d'operacions, però només serà computable en l’expedient del pilot si aquest departament rep el justificant de participació del pilot com s'esmenta en l'apartat TRAMESA DE PIREPs.
 • Com en qualsevol operació regular o alternativa de la companyia, cal trametre el Pla de Vol a través de l'oficina de plans de vol de VATSIM i al camp 11, a REMARKS haurà de constar VOICE CATALONIAN / CPT XXXX on XXXX és el codi ICAO de l'aeroport on es fa el CPT.
TRAMESA DE PIREPs
 • El codi del PIREP és sempre CT1003 (En FSAcars posar CT1003 al camp del codi de pla de vol Flight IATA).
 • La sortida o arribada haurà de ser l'aeroport on es realitza el CPT o, si l'examinador ho demana, un sobrevol de la zona del controlador que s'examina.
 • En les OBSERVACIONS del FSAcars d'una operació alternativa d'aquesta mena, es farà constar C VOICE CATALONIAN / CPT XXXX on XXXX és el codi ICAO de l'aeroport on es faci el CPT (per exemple: VOICE CATALONIAN / CPT EHAM).
 • El pilot participant haurà d’acreditar la seva presència al CPT reenviant per correu electrònic adreçat al departament d'operacions la notificació que el PIREP rebut pel sistema és correcte juntament amb una o altra de les següents justificacions (no calen les dues simultàniament):
 1. A VATAWARE, l'enllaç directe a la plana d'informació del vol corresponent. Per a trobar el vol a VATAWARE, heu d'anar a la vostra llista de vols (50 most recent flights), pitjar en el vostre indicatiu per mostrar la informació completa d'aquell vol (pantalla flight information) i copiar l'adreça que apareix a dalt del vostre navegador d'internet a la barra d'adreces. Per exemple: www.vataware.com/flight/7675969
 2. La impressió de pantalla de VATAWARE corresponent al vol o els vols fets en aquesta activitat. Com en el cas anterior, per a la tramesa de la impressió de pantalla de VATAWARE, heu d'anar a la vostra llista de vols (50 most recent flights), pitjar el vostre indicatiu per mostrar la informació completa d'aquell vol (pantalla flight information) i fer una impressió d'aquella pantalla com es mostra en la figura següent:

Powered by Drupal - Modified by Danger4k